Meteen naar de inhoud

Het verborgen cadeau dat je meer over jezelf leert als je het uit pakt

Soms denk je dat je het niet zelf bent die je tegenhoudt, maar heb je het idee dat je je teveel laat beïnvloeden door de meningen van de mensen om je heen. Als die meningen van de ander aansluiten bij hoe jij het ziet is er meestal geen probleem. Je ervaart het pas als een probleem op het moment dat de mening van de ander in druist tegen dat van jou. Op het moment dat jouw familie, vrienden, collega’s of je leidinggevende een andere mening hebben of kritiek op de manier hoe jij het doet of ziet, dan gaat het wringen. Hoe houd je dan toch vast aan je eigen koers? Wil je wel je eigen koers varen en vind je het nog niet makkelijk om dat te doen? Baal je ervan dat je eigenlijk te veel waarde hecht aan de mening van anderen terwijl het je ervan weerhoudt om te doen wat je écht graag wilt?

De angst die je weerhoudt

Het is vaak angst die overheerst en er voor zorgt dat je niet doet waarnaar je verlangt. De angst is dan groter dan het verlangen. De vraag is hoe reëel die angst daadwerkelijk is. Dus ga dit voor jezelf onderzoeken. Toen ik enkele maanden geleden voor het eerst hoorde dat wij mensen worden gedreven door twee primaire angsten kon ik beter begrijpen waarom dat ik vaak niet deed wat ik eigenlijk wilde doen en misschien geldt dat voor jou ook. De primaire angsten die je weerhouden om je eigen hart te volgen is de angst om niet geliefd te zijn en de angst om niet goed genoeg te zijn, want we willen graag in de smaak vallen om erbij te horen. Dit kan gelden voor je familie, vrienden, collega’s en je sportclub. We willen graag bij de groep horen. Dat komt ook voort omdat we kuddedieren zijn. Bovendien is het makkelijker overleven in een kudde dan alleen, zo zijn we geprogrammeerd.

De mening van de ander

Hoe de ander de wereld ziet wordt bepaald door zijn of haar referentiekader voortkomend hoe de ander geprogrammeerd is. En de kans is groot dat dat anders is dan hoe jij bent geprogrammeerd, omdat je andere ervaringen en ideeën hebt. De mening die iemands ergens over heeft en de manier waarop deze wordt verkondigd geeft eigenlijk een inkijkje in de belevingswereld van de andere persoon. Als je voorbij de inhoud kunt luisteren, dan geeft de ander je dus een inkijkje in wat er in die persoon omgaat. Eigenlijk zegt de mening van de ander dus veel meer over de ander dan over jou of de gebeurtenis. Als je kunt zien wat het over de ander zegt, dan raakt de opmerking of mening je niet persoonlijk. Want in wezen gaat het niet om jou. Op het moment dat jij je wel aan de opmerking hecht, dan zegt dat iets over wat het in jou raakt. En dat is iets wat jij dan weer mag uitzoeken. Daarmee geeft de ander je een groot cadeau om uit te pakken.  

Het cadeau uitpakken

Vaak kiezen we er ter plekke ervoor om het cadeau niet uit te pakken, maar terug te sturen door een vervelende opmerking terug te maken, een grapje te maken of helemaal niet te reageren. Afhankelijk van wat jouw voorkeur heeft of op dat moment de beste move lijkt. Dan blijft dat onuitgepakte cadeau vaak wel nog achter ons aanslepen of we stoppen het in onze bagage. In het laatste geval zien we het niet meer en dragen we wel het gewicht ervan mee.
Als we besluiten om het cadeau uit te pakken, dan ga je het onderzoeken. Wat is het eigenlijk? Wat raakt het in jou dat je ervan van slag bent? Misschien raakt het wel een primaire angst. Pas als je het cadeau met beide handen vast kunt pakken en het van alle kanten gaat bekijken, zal je opmerken dat het nare gevoel verdwijnt en het kunt zien voor wat het is.

Je kunt het cadeau alleen op waarde schatten als je het volledig hebt gezien en het je geen angst meer inboezemt. Je zult ook merken dat de mening die je eerst zo raakt, geen impact meer op je heeft. Dit maakt dat je steeds meer bevrijd wordt van je eigen (angst) gevoelens. Hierdoor ontstaat er ruimte om te doen waar je naar verlangt. Hierdoor kun je een betekenisvoller en gelukkiger leven leiden. Het leven waar je zo naar verlangt.