Meteen naar de inhoud

Het familiesysteem helpt los te komen van patronen en obstakels

Tijdens mijn eigen reis merkte ik op dat ik veel last had van mijn grote verantwoordelijkheidsgevoel. Dat had zeker ook invloed op mijn werkleven waar ik veel uren maakte omdat ik het lastig vond om het los te laten. Ik voelde me erg verantwoordelijk mijn taken goed af te ronden, maar dat ging verder dan alleen mijn eigen taken. Om de juiste balans te vinden, ging ik op onderzoek uit. Ik kwam uit bij een het boek “de fontein” van Els van Steijn uit. Dat ging over familieopstellingen. Ik had er wel eens van gehoord en eens wat over gelezen. Maar wist niets over de wetmatigheden van het systeem en de invloed op je dagelijks functioneren. 

Wat is het familiesysteem?

Het familiesysteem is een onzichtbare kracht die invloed heeft op de manier hoe je in het leven staat en deze ervaart. De patronen vanuit jouw familiesysteem kunnen zich (on)bewust herhalen in jouw (werk)leven. Zo kan het dus zijn dat de zaken waar jij in je leven tegenaan loopt terug te voeren zijn naar jouw familiesysteem. Het systeem waar jij vanuit je gezin van herkomst onderdeel van bent. Het stellen van grenzen is bijvoorbeeld iets wat je in de relatie met je vader leert en het aangaan van verbindingen heb manifesteert zich in de relatie met je moeder. Door deze relaties te onderzoeken, zonder er een oordeel over te hebben, kun je de dynamiek herkennen. Deze dynamiek zie ook terug in moeilijke situatie waar je nu mee te maken hebt in je (werk)leven. Daarbij kan het behulpzaam zijn om het systeem verder te bekijken tot aan je grootouders en je overgrootouders, te onderzoeken of er andere gebeurtenissen te ontdekken zijn zoals doodgeboren kinderen, overlijdens en de onderlinge relaties.

Hoe werkt het familiesysteem?

Binnen je gezin van herkomst wordt je geboren en vertegenwoordig je een unieke plek. Die plek is alleen van jou en kan door niemand anders worden ingenomen. Als je door omstandigheden niet op die plek staat omdat je bijvoorbeeld voor een ouder bent gaan zorgen, dan verstoort dat de dynamiek in het familiesysteem. Binnen het systeem bestaat een hiërarchische orde welke gerespecteerd moet worden. Zo ben je een kind van je ouders en kleinkind van je grootouders en ben jij ouder van jouw kinderen. Binnen het systeem bestaat er ook zoiets als de balans. Er moet bijvoorbeeld balans zijn tussen geven en nemen anders kan dat zich uiten in opoffering en slachtofferschap. Het oplossen van disbalans zorgt ervoor dat de puzzel als het ware weer in elkaar valt en alles en iedereen op zijn plek valt.

Wat doet een familieopstelling?

In een familieopstelling wordt er zichtbaar welke dynamieken en verhoudingen er binnen het familiesysteem spelen. Op die manier kun je zien hoe jij in verhouding staat tot de ander in je systeem. Een familieopstelling kan je helpen om andere inzichten en oplossingen te zien. Het biedt je de mogelijkheid om het vanuit een ander perspectief te kijken naar de situatie en het kan je helpen om in je kracht te gaan staan. Door op de juiste plek in je familiesysteem te gaan staan, kan een gevoel van opluchting en ruimte ontstaan. Dat heeft ook een positief effect heeft op je (werk)leven.

Mijn familiesysteem als game changer

Door het lezen van het boek begreep ik de dynamiek binnen mijn eigen familiesysteem meer. Daardoor kon ik dingen echt anders aan te pakken. Dit boek is voor mij echt een game changer geweest en zeker ook het aanbreken van een nieuwe periode in mijn leven. Hierdoor heb ik het contact met mijn vader herstelt en de gezonde relatie met mijn moeder uitgebouwd. Daar hoort bij dat ik een betere balans heb gevonden om te gaan met mijn verantwoordelijkheidsgevoel, want dat had zijn oorsprong in mijn familiesysteem. Het mooie is dat wanneer je iets heelt in je familiesysteem, dat ook zijn uitwerking heeft op andere (werk)relaties. Dit hangt dan weer heel erg mooi samen met de universele wetmatigheden. Dat wat je zelf doet, denk en voelt heeft invloed op alles om je heen.

De fontein, vind je plek

Wil je meer weten over het familiesysteem en hoe de wetmatigheden van het systeem werken, dan raad ik je zeker aan het boek “de fontein” te lezen van Els van Steijn.

Ook in dit filmpje meer uitleg over de werking van het familiesysteem door Els van Steijn: