Meteen naar de inhoud

Gebruik de twaalf universele wetten voor een gelukkig leven in flow

Wist je dat de Law of Attraction oftewel de wet van de aantrekking slechts één van de twaalf universele wetten is? Er is veel informatie te vinden over de wet van de aantrekking en ook op social media zijn er veel accounts die regelmatig posten over hoe je deze universele wet kunt gebruiken om je doelen te bereiken. Maar er zijn dus nog elf universele wetten die mindere bekendheid genieten. Juist het samenspel van álle wetten zorgt voor een groter bewustzijnsniveau, omdat de twaalf universele wetten met elkaar verbonden zijn en samen één geheel vormen.

Om de universele wetten te begrijpen is het nodig dat je beseft dat alles energie is, dat nooit verloren gaat en zich in cirkels verplaatst, een kringloop. Net als de planeten die om de zon draaien. Als alles in een cirkel draait betekent dat ook dat alles weer terug komt. Met alles dat wij voelen, zeggen, doen en denken creëren we energie en hiermee ook onze eigen werkelijkheid.

Door gebruik te maken van de universele wetten kun je ook werken aan je persoonlijke ontwikkeling en je veranderproces. Op die manier neem je verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven. Als je weet hoe de universele wetten werken, dan kun je ze voor je laten werken en manifesteren wat je maar wilt. Dit kan je helpen om meer rust en focus vinden in jouw zoektocht naar een gelukkiger leven. In deze blog lees je meer over de twaalf universele wetten en wat ze betekenen.

De 12 universele wetten en wat ze vertegenwoordigen

1. De Wet van Goddelijke Eenheid

“Alles wat je doet, denkt, zegt en gelooft heeft invloed op alles om je heen”

De wet van de goddelijke eenheid helpt ons begrijpen dat we in een wereld leven waarin alles met al het andere verbonden is. Het leven op aarde; dieren, planten, mineralen en mensen en erbuiten; planeten en het universum. Ook jouw eigen acties hebben invloed op alles om je heen. Dat wat je doet, zegt, denkt en gelooft heeft invloed op jezelf en op anderen.

2. De Wet van Trilling

“Alles heeft een unieke trillingsfrequentie. Zo ook jouw gedachten, gevoelens en verlangens”

De wet van trilling stelt dat alles beweegt, trilt en reist in cirkelvormige patronen. Elk geluid, ding en zelfs gedachte hebben hun eigen vibratie frequentie, uniek op zichzelf. Als dingen langzaam trillen of de trilling te laag of te hoog is, dan hoor je geen geluid. Bijvoorbeeld een fysiek voorwerp als een stoel trilt heel langzaam en daarom ervaren wij deze als vast. Ook mensen hebben een eigen unieke trillingsfrequentie. Deze wet kan je helpen om hogere lichtfrequenties in je bewustzijn te integreren die zorgen voor transformatie, door bijvoorbeeld positiviteit.

3. De Wet van Actie

“Manifesteren kan alleen als je over gaat tot actie/handelen”

De wet van actie moet worden toegepast om ons mensen de dingen op aarde te laten manifesteren. Daarom moeten we acties ondernemen die onze gedachten, dromen, emoties en woorden ondersteunen. Dit kun je doen door doelen te stellen en een concrete planning te maken hoe je deze doelen gaat nastreven. Belangrijk hierbij is dat wat je van binnen verlangt ook omzet in daden, hierdoor zijn je daden helemaal in lijn met je intentie en je gevoel.

4. De Wet van Overeenstemming

“Dat wat je uitstraalt naar buiten is een directe afspiegeling van je binnenwereld”

De wet van overeenstemming stelt dat elke verandering in energie van invloed is op alle andere energieën. Door harmonie te vinden met het één ontstaat overeenstemming met het ander. Ons leven, onze wereld, onze werkelijkheid is een spiegel van wat er binnen in ons af speelt.

5. De Wet van Oorzaak en Gevolg

“Elke actie of reactie heeft een consequentie tot gevolg”

De wet van oorzaak en gevolg leert ons dat alle acties en reacties ook consequenties oproepen, “wat je oogst dat zaai je”. Bij alles wat er gebeurt heb je de vrijheid om zelf de keuze te maken hoe er mee om te gaan. Het leert ons om dichter bij onszelf te komen, want het vergt bewustzijn en zelfreflectie om te kunnen zien wat je zelf heb gecreëerd en welk gedrag je aan mag passen om een ander resultaat te verkrijgen. Het leert ons ook om onze wil te gebruiken en onszelf en andere te vergeven.

6. De Wet van Compensatie

“Alles wat je geeft, ontvang je terug”

De wet van compensatie stelt dat wanneer je geeft, je ook zult ontvangen. Daar is voor nodig dat overtuigt bent dat er genoeg is om te delen. Schaarste bestaat niet. Deze wet leert ons ook van onszelf houden, want hoe meer liefde je hebt voor jezelf hoe meer liefde je kunt geven aan anderen. Als je in volle overgave en met je hart geeft, dan zul je in het ook in tienvoud terug krijgen. Houd wel de balans tussen jezelf geven en aan andere geven anders ontstaat er onbalans.

7. De Wet van Aantrekking

“Alle gedachten, handelingen en woorden die we uitzenden trekken we aan”

De wet van aantrekking (Law of Attraction; LOA) laat zien hoe we de dingen, gebeurtenissen en mensen creëren die in ons leven komen. Onze gedachten, gevoelens, woorden en acties produceren energieën die op hun beurt weer dezelfde energieën aantrekken. Dat geldt zowel voor positieve alsook negatieve energieën. Hetgeen we buiten onszelf waarnemen vormt als het ware een spiegel van onze binnenwereld. Deze universele wet leert ons ook dat we onze realiteit kunnen veranderen door onze intentiekracht te gebruiken, door onze gedachten bewust en onbewust te sturen.

8. De Wet van Voortdurende omzetting van energie

“Jij hebt de vrije wil om de omstandigheden in jouw leven te veranderen”

De wet van de Voortdurende omzetting van energie is erg krachtig. Deze wet geeft iedereen de mogelijk om de omstandigheden in het leven te veranderen. Dit kun je doen door hogere trillingen te gebruiken zodat lage trillingen transformeren. Dit kun je doen door je over angstige en beperkende overtuigingen heen te zetten met name negatieve gedachten over jezelf en anderen. Vergeef jezelf en andere voor de misstappen uit het verleden.

9. De Wet van Betrekkelijkheid

“Alles is betrekkelijk afhankelijk waartoe het zich verhoudt”

De wet van betrekkelijkheid stelt dat alles alleen maar op zichzelf staat. Het is net wat voor een betekenis je er zelf aan geeft en waarmee je het vergelijkt. Deze wet leert ons dat we geen objectieve zaken waarnemen, enkel verhoudingen ten opzichte van elkaar. Deze wet wordt begrepen door je te beseffen dat niets goed of fout is, of koud of warm, totdat je het vergelijkt met iets anders.

10. De Wet van Polariteit

“Door te focussen op de andere kant van het spectrum vind je meer balans”

De wet van polariteit laat ons zien dat er altijd twee uiterste van dezelfde soort energie zijn. Zo heeft alles twee polen, twee tegengestelden. Denk aan noord en zuid, zwart en wit, hoog en laag, boven en onder. Deze wet helpt ons om als we in het spectrum van de ene pool zitten te kiezen om te verschuiven richting de andere pool. Doorschieten van het ene uiterste van de pool naar het uiterste van de andere pool zorgt vaak niet voor het gewenste resultaat, maar balans vinden tussen de polariteiten wel.

11. De Wet van Ritme

“Alles heeft een ritme, een cyclus”

De wet van het ritme stelt dat alles in het leven komt, blijft en verdwijnt. Het gaat over de grote periodieke bewegingen, zoals de seizoenen, cycli zoals eb-vloed, dag-nacht. Deze wet leert ons dat we kunnen berusten in het feit dat deze fase ook zal overgaan en dat er een nieuw ritme aan zal breken. Houd je niet van de winter dan weet je dat het zal ophouden en de lente zal aanbreken. Alles is voortdurend in verandering.

12. De Wet van Geslacht

“Evenwicht in je mannelijke en vrouwelijke energie draagt bij aan je persoonlijke groei”

De wet van geslacht gaat over het in evenwicht brengen van de mannelijk (yang) en vrouwelijke (yin) energie in ieder levend wezen. Deze twee krachten zijn complementair aan elkaar en hebben elkaar nodig. Het gaat hier weer om het vinden van de balans. Dit kan op fysiek, mentaal en spiritueel vlak. Om jezelf echt te leren kennen moet je je mannelijke en vrouwelijke energie uitleven en dan zal deze wet je helpen je dromen werkelijkheid te maken.

Hoe kun je werken met de universele wetten?

Door het begrijpen van deze universele wetten kun je je bewustzijn vergroten, zodat je ook je gedrag kan veranderen in lijn met deze wetten. Hier gaat het over een verandering die je zelf teweeg moet brengen en heeft niets te maken met het enkel veranderen van je omgeving. Dat kan alleen als je zelf verandert, dan zal ook je omgeving mee veranderen. Wat mij betreft helpen de twaalf universele wetten de reis naar jezelf te maken. Een ongelooflijke ontdekkingstocht die je naar schatten brengt die je voor onmogelijk had gehouden als je er niet was geweest. Dat is voor mij de baas zijn van je eigen geluk!

Deze blog is slechts een summiere samenvatting wat de twaalf universele wetten zijn en wat ze voor je kunnen doen. Dit jaar zal ook iedere maand op instagram hier meer over posten!

Iedere maand op instagram meer informatie over de universele wetten.