Meteen naar de inhoud

Wat is reiki?

Blokkades worden doorbroken en je energieniveau komt weer in balans door middel van handoplegging op het gezicht en lichaam. Op deze manier wordt kosmische, universele, energie doorgegeven. Reiki kan worden ingezet bij fysieke, mentale en emotionele problemen.

Reiki is het Japanse woord voor de alles omvattende en alles doordringende levensenergie. Het woord Reiki bestaat uit de Japanse karakters Rei en Ki. Rei betekent universeel of onbegrensd en Ki betekent levensenergie of vitale kracht. Reiki betekent dus Universele Levensenergie. Elk levend wezen, “mens, dier, boom, plant”, is met de Universele Levensenergie bezield. De Universele levensenergie – Reiki – stroomt (vanuit de oneindige Bron) door de Reiki-behandelaar heen. Door middel van handoplegging geeft deze de Reiki energie door aan zichzelf of een ander persoon.

Reiki zou er voor kunnen zorgen dat de energiebanen weer vrijkomen. De energie kan weer vrij of vrijer stromen. Hierdoor zouden mensen zich ondanks hun ziekte, problemen die ze hebben zich niet meer of minder ziek kunnen voelen.

Reiki brengt processen op gang waarbij soms ontwikkelingen bij de ontvanger ontstaan die in eerste instantie niet voor de hand liggen. Let op! Reiki vervangt nooit de reguliere gezondheidszorg, hulpverlener of welke andere therapeut dan ook.

Reiki pakt de oorzaak van de klacht aan en niet het gevolg van de klacht. In de holistische wereld hebben lichamelijke klachten een geestelijke, emotionele of spirituele oorzaak. Reiki is erop gericht deze zaken te accepteren als een deel van jezelf en niet als een negatief iets. Als gevolg daarvan zullen de lichamelijke en geestelijke problemen afnemen.*

Hoe verloopt een reiki behandeling?

Een reiki behandeling duurt ongeveer 75 minuten, waarbij je met kleding aan op de behandeltafel eerst op je rug en vervolgens op de buik ligt. Mijn handen leg ik op verschillende plekken op het hoofd, borst, buik en rug om de energie door te geven. Je hoeft zelf verder niets te doen en kunt gedurende 75 minuten heerlijk ontspannen.

Wanneer kan reiki worden ingezet?

Reiki kan bij iedere leeftijd worden ingezet.

Het helpt de lichamelijke gezondheid te verbeteren: zoals bij griep en verkoudheid, vermoeidheid en verhoogde prikkelbaarheid
Het stimuleert de mentale gezondheid: voor een harmonieuzer leven zodat je je weer beter in je vel voelt.
Bevordert het bewustwordingsproces: door blokkades ongedaan maken, onderdrukte gevoelens en emoties vrijmaken.

Een reiki- behandeling zorgt voor de meest uiteenlopende reacties en resultaten zoals:

 • Een warm en heerlijk gevoel
 • Tintelingen in het lichaam
 • Een ontspannen en rustig gevoel
 • Beter slapen
 • Emoties oproepen zoals: Verdriet, boosheid, blijheid of uitgelatenheid
 • Werking van organen stimuleren
 • Afbreken en afvoeren van afvalstoffen
 • Hormoonbalans in evenwicht brengen

Waar komt reiki vandaan?

Sensei Mikao Usui, geboren in 1865 in Zuid Japan, is de ontdekker en grondlegger van Reiki. Tevens is hij de oprichter van de Usui Reiki Ryōhō; een stichting die de principes van de Reiki geneeswijze doorgeeft.

De 5 Reiki principes die Sensei Mikao Usui na streefde zijn de volgende:

Juist vandaag:

 • Maak ik mij niet boos
 • Maak ik mij geen zorgen
 • Ben ik dankbaar voor alles wat ik heb
 • Neem ik mijn verantwoordelijkheid
 • Ben ik vriendelijk voor alles wat leeft

*bron: https://reikicirkel.nl/reiki/